Održavanje biljaka

Okopavanje zemljišta, orezivanje biljaka, kontrolisana prihrana i zaštita sadnica...

Održavanje travnjaka

Redovne hortikulturne usluge poput košenja, trimerisanja, đubrenja dovode do optimalnog izgleda vašeg travnjaka

Hemijska zaštita biljaka

U zavisnosti od potreba lečenja koriste se najkvalitetniji preparati (insekticidi, fungicidi,akaricidi) kao i preventivna sredstva.

Održavanje sistema za navodnjavanje

Redovna kontrola sistema, štelovanje prskača, programiranje kontrolora...

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Jedna od osnovnih delatnosti jeste održavanje zelenih površina, u okviru usluge održavanja zelenih površina Passiflora pruža usluge:

 • okopavanja zemljišta oko biljaka
 • orezivanje biljaka
 • prihrana biljaka folijarnim putem i preko zemljišta
 • hemijska zaštita biljaka
 • priprema biljaka za zimu
 • čišćenje lista

U sastavni deo održavanja spada:

 • redovno košenje travnjaka
 • prihrana travnjaka najkvalitenijim đubrivima
 • vertikulacija
 • podsejavanje
 • mehaničko i hemijsko tretiranje korova
 • kao i zaštita od entomoloških i fitopatoloških oboljenja na travnjaku

Naš stručni tim koji čine pejzažni arhitekti, baštovani, vrtlari i radnici na održavanju zelenih površina redovno kontrolišu zdravstveno stanje biljaka i travnjaka, po potrebi koriste najkvalitetnije insekticide, fungicide i akaricide za prevenciju i borbu protiv štetnih insekata i fitopatoloških oboljenja.

Na svim zelenim površinama koje se redovno održavaju vrši se redovna kontrola sistema za navodnjavanje – štelovanje prskača, programiranje kontrolora u zavisnosti od vremenskih uslova, ispuštanje vode iz zalivnog sistema pred zimski period.

Prilikom održavanja zelenih površina koristi se profesionalna mehanizacija: trimeri, kosačice, rajderi, čistači, motorne duvalice, atomizeri, motorne makaze...