Cortaderia selloana

Pampas trava je  zimzeleni, raskošni bokor koji dostiže visinu 2,5-3m. Cvetne stabljike se razvijaju od avgusta do oktobra na čijim se vrhovima nalaze bele metličaste cvasti. Najbolje uspeva na lakom i dobro dreniranom zemljištu. Traži dosta vode, ali joj smeta njeno zadržavanje oko korena. Osetljiva je tokom zime pa je poželjno izvršiti zaštitu.

Naša ponuda biljaka
POGLEDAJTE CELOKUPNU NAŠU PONUDU BILJAKA NA JEDNOM MESTU